Červenec 2008

EkoŠkoda

30. července 2008 v 22:35 | Mr. L&K |  O firmě Škoda
Společnost Škoda Auto dlouhodobě a programově minimalizuje dopady své činnosti na životní prostředí. Jednou z priorit značky je zachování rovnováhy mezi ekonomickou, ekologickou a sociální sférou, rovnováhy, která je zásadní podmínkou pro trvale udržitelný rozvoj.
____________________________________________________________________
Životní prostředí
Nejdůležitější oblasti v centru naší pozornosti:
» technický vývoj
» výrobní oblast
» servisní služby
_____________________________________________________________________________
Sociální oblast
» Naším největším bohatstvím jsou lidé, proto zdůrazňujeme sociální zodpovědnost firmy vůči zaměstnancům.
____________________________________________________________________________
Ekonomická oblast
» Ekonomické parametry nesmí být v žádném případě v rozporu
se zásadami ochrany životního prostředí.

Tradice Škody

27. července 2008 v 17:39 | Mr. L&K |  Z historie Škody

Počátkem prosince roku 1895 začali mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement, oba dva nadšení cyklisté, vyrábět vlastní jízdní kola. V nacionálně vypjaté době konce
19. století byla vlastenecky pojmenována Slavia. Za několik let (roku 1899) mohl podnik Laurin & Klement zahájit výrobu motocyklů, doprovázenou úspěchy v mezinárodních soutěžích. Po prvních pokusech na přelomu století přešli Laurin a Klement v roce 1905 postupně na výrobu automobilů.
První automobil Voiturette A byl stejně jako motocykly prodejním úspěchem a později se stal symbolem českého veteránu. Firmě zajistil již brzy stabilní postavení na postupně se rozvíjejícím mezinárodním trhu vozidel. Vedle ostatních podniků přispěl Laurin & Klement rozhodnou měrou k tomu, že se Království české stalo nejsilnější hospodářskou a průmyslovou částí dunajské monarchie. Produkce se podstatně rozšířila a záhy překročila rámec rodinného podniku, a tak v roce 1907 uskutečnili jeho zakladatelé přeměnu na akciovou společnost, která přinesla první internacionalizaci. Závod se dále rozrůstal a po roce 1914 se musel také účastnit válečné výroby.

Ve dvacátých letech se projevila potřeba sloučení podniku se silným průmyslovým partnerem, aby se firma mohla udržet na trhu a modernizovat výrobu, jež tehdy zahrnovala vedle osobních vozidel rovněž různé typy nákladních vozidel, autobusy, letecké motory a zemědělské stroje. V roce 1925 nakonec došlo ke sloučení s podnikem Škoda Plzeň, což zároveň znamenalo konec značky Laurin & Klement.Již v roce 1930 se produkce automobilů v rámci koncernu Škoda opět vydělila jako samostatná Akciová společnost pro
automobilový průmysl (ASAP), které se po odeznění světové hospodářské krize posléze podařilo uspět na mezinárodním automobilovém trhu modelem Škoda Popular. Období německé okupace představuje podstatný mezník v historii podniku, který se stal součástí hospodářského systému německé Říše. V této souvislosti byl výrobní program okamžitě omezen a výroba se orientovala především pro potřeby Německa. Po 2. světové válce byla společnost v rámci socializace přeměněna na národní podnik s označením AZNP Škoda, jemuž náleželo v souvislosti s politickým vývojem země monopolní postavení ve výrobě vozidel.


Československé hospodářství poválečné socialistické doby, vycházející z tradičních výrobních postupů a úspěšné minulosti, si přes zásahy plánovaného hospodářství
a jiných omezujících opatření podrželo relativně dobrý standard, jenž byl zpochybněn teprve nástupem nových technologií v západním světě na konci šedesátých let. Počátkem sedmdesátých let nastala permanentní stagnace hospodářského systému, která poznamenala také mladoboleslavské automobilové závody, a to i přes jejich vedoucí postavení na východoevropském trhu. Nový průlom zaznamenala výroba teprve se zavedením modelové řady Škoda Favorit v roce 1987.

Po politickém převratu v roce 1989 začala vláda Československé republiky a vedení firmy Škoda v Mladé Boleslavi hledat v nových podmínkách tržního hospodářství silného zahraničního partnera, který by zajistil svými zkušenostmi a investicemi mezinárodní konkurenceschopnost. V prosinci 1990 se vláda rozhodla pro spolupráci s německým koncernem Volkswagen. 16. dubna 1991 zahájil svou činnost společný podnik Škoda, automobilová a.s., jenž se stal vedle firem VW, Audi a Seat čtvrtou značkou koncernu.

Provozní technika

24. července 2008 v 18:57 | Mr. L&K |  O firmě Škoda
Mezi hlavní činnosti patří:
  • Metodika a péče o dlouhodobý majetek
  • Zajišťování interních oprav
  • Zajišťování externích oprav
  • Oprava a údržba zdvihacích zařízení
  • Revize a inspekce vyhrazených technických zařízení
  • Diagnostika strojů
  • Cleaning audit
  • Centrální sklady
  • IMS Integrovaný systém řízení

Škoda Auto s prodejním rekordem

24. července 2008 v 18:51 | Mr. L&K |  Zpravodajství
Za první pololetí 2008 vzrostla výroba vozů skupiny Škoda Auto meziročně o 11,2% na 353 818 vozů. Výrazným způsobem se zvýšila zejména produkce modelových řad Fabia a Octavia.
Dnes zveřejněné hospodářské výsledky za první pololetí ukazují, že největší česká firma, i přes výrazné zvýšení objemů, nedokáže kompenzovat ztráty způsobené silnou korunou.

K hospodářskému výsledku koncernu Volkswagen v prvním pololetí 2008 přispěla skupina Škoda Auto provozním hospodářským výsledkem ve výši 381 mil. €. Nárůst o 25 mil. € (+ 7,0%) oproti srovnatelnému období loňského roku byl již výrazným způsobem negativně ovlivněn vývojem kurzu české koruny.

V lokální účetní závěrce se vliv silné české koruny vůči všem relevantním světovým měnám projevil ještě výrazněji. Tržby dosáhly výše 111,7 mld. Kč (meziročně -1,6 %), a provozní výsledek hodnoty 9,6 mld. Kč (meziročně -3,9 %).

"Poprvé za období vykazování dle metodiky IFRS (rok 2005) dochází k meziročnímu poklesu všech významných finančních veličin", komentuje situaci Holger Kintscher, člen představenstva pro oblast ekonomie a dále uvádí: "Jako největšího vývozce v ČR nás aktuální silná pozice koruny vůči všem významným světovým měnám výrazně brzdí. Při rostoucím objemu prodejů nutně zaznamenáváme pokles tržeb. Ve srovnání s prvním pololetím 2007 je náš aktuální provozní výsledek zatížen kurzovými efekty ve výši cca 2,3 miliardy Kč."

Přechodem na novou generaci modelu Škoda Superb došlo k přechodnému snížení výrobních objemů této modelové řady, které bude dorovnáno v průběhu dalších měsíců.
Dodávky zákazníkům ve sledovaném období vzrostly proti loňskému roku o 17,9% na celkových 366 666 vozů. Značka Škoda byla úspěšná především na trzích východní Evropy (63 684 vozů; +40,1%), kde zejména Rusko s 23 950 dodávkami zákazníkům (+83,7%) a Ukrajina s 15 964 prodanými vozy (+51,2%) potvrdily očekávané růstové tendence. Na nejrychleji rostoucím světovém trhu Číny prodala skupina 31 566 vozů ( prodej zahájen v červnu 2007) a v Indii 9 556 vozů ( +61,6%).

"Situace je složitá. K tradičním nepříznivým faktorům vnějšího okolí (např. cena ropy, oceli a drahých kovů) přistupuje vývoj české koruny jako další významný rizikový faktor. Naším prioritním úkolem je nyní maximálně zmírnit dopad všech těchto extrémních vnějších vlivů.", shrnuje situaci H. Kintscher.

Škoda Garde; Rapid - info

24. července 2008 v 18:44 | Mr. L&K |  Info o starších vozech Škoda
Typ 743, dvoudvéřové kupé odvozené od typu 742, se od roku 1981 vyráběl
v pobočném závodě Kvasiny pod názvem Garde, které bylo později (po zavedení zlepšujících prvků z modelu Škoda 130) přejmenováno na Rapid.

Od května 1982 se Garde montovalo rovněž v Bratislavských automobilových závodech - a jednalo se tak o vůbec první sériově vyráběný vůz na Slovensku.
Výrobní řada: Škoda Garde; Rapid; Rapid 130 (typ 743); Škoda 135 Rapid; 136 Rapid (747)
Výrobní období: 1981 - 1990
Počet vyrobených kusů: 44 634
Charakteristika: osobní automobil s pohonem zadních kol

Motor: čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec OHV, umístěný podél za zadní nápravou
Objem motoru: 1174 ccm (Garde; Rapid); 1289 ccm (Rapid 130; 135 Rapid; 136 Rapid)
Výkon: 40,5 kW při 5200 ot./min. (Garde, Rapid); 43 kW při 5000 ot./min. (Rapid 130, 135 Rapid); 46 kW při 5000 ot./min. (136 Rapid)
Točivý moment: 85,5 Nm při 3250 ot/min (Garde; Rapid); 94 Nm při 3250 ot/min (135 Rapid); 97 Nm při 2800 ot./min. (Rapid 130); 100 Nm při 3000 ot./min. (136 Rapid)
Převodovka: v bloku s motorem, v podélném uspořádání: převodovka - rozvodovka - motor

Rychlost: 150 km/h
Zrychlení: 18 s (Garde, Rapid), 17 s (Rapid 130), 15 s (135 Rapid), 14 s (136 Rapid)
Spotřeba: 6,5 až 9,7 litru na 100 km (Garde, Rapid), 5,8 až 8,9 litru na 100 km (Rapid 130), 5,7 až 8,9 litru na 100 km (135 Rapid, 136 Rapid)

Podvozek: bezrámová konstrukce
Rozměry: Škoda Garde: 4175 x 1610 x 1400 mm, Škoda Rapid: 4200 x 1610 x 1380 mm
Váha: pohotovostní podle typu a provedení 855 až 915 kg
Karoserie: celokovová; samonosná; uzavřená - čtyřmístné coupé

Poznámka: v průběhu výroby několikrát modernizován, vyrobeno 11 179 vozů Škoda Garde, Rapid, 22 475 vozů Škoda Rapid 130, 1272 vozů Škoda 135 Rapid, 9708 vozů Škoda 136 Rapid

Škoda 120 - info

21. července 2008 v 19:30 | Mr. L&K |  Info o starších vozech Škoda
Škoda 120 se představila v tehdejším Československu v roce 1976 na veletrhu
v Brně a přinesla řadu konstrukčních novinek - a to i přesto, že byla zachována
v té době již neperspektivní koncepce s motorem vzadu a pohonem zadních kol.

Vůz Škoda 120 se mohl pochlubit zcela novou karoserií a interiérem včetně přístrojové desky. Přibyly také další prvky pasivní a aktivní bezpečnosti. Ojedinělý byl způsob otevírání víka zavazadlového prostoru do strany, který připomínal koncertní křídlo.
Výrobní řada: Škoda 120; 120 L; 120 LE; 120 GL; 120 LS; 120 GLS; 120 LX; 125 L (typ 742)
Výrobní období: 1976 -1990
Počet vyrobených kusů: 1 070 693
Charakteristika: osobní automobil s pohonem zadních kol

Motor: čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec OHV, umístěný podél za zadní nápravou
Objem motoru: 1174 ccm
Výkon: 36,7 kW při 4200 ot./min. (120, 120 L, 120 LE, 120 GL); 40,5 kW při 5200 ot./min. (120 LS, 120 GLS, 120 LX, 125 L)
Točivý moment: 82 Nm při 3000 ot./min. (120; 120 L; 120 LE; 120 GL); 85;5 Nm při 3250 ot./min. (120 LS; 120 GLS); 85;5 Nm při 3050 ot./min. (120 LX; 125 L)
Převodovka: v bloku s motorem, v podélném uspořádání: převodovka - rozvodovka - motor

Rychlost: 140 km/h (120, 120 L, 120 LE, 120 GL), 150 km/h (120 LS, 120 GLS, 120 LX, 125 L)
Zrychlení: 20 s (120, 120 L, 120 LE, 120 GL), 18 s (120 LS, 120 GLS, 120 LX, 125 L)
Spotřeba: 6,4 až 9,7 litru na 100 km (120, 120 L, 120 LE, 120 GL), 6,5 až 9,7 litru na 100 km (120 LS, 120 GLS), 5,8 - 8,9 litru na 100 km (120 LX, 125 L)

Podvozek: bezrámová konstrukce
Rozměry: (do roku 1983) 4160 x 1595 x 1400 mm, (od roku 1983) 4200 x 1610 x 1400 mm
Váha: pohotovostní podle typu a provedení 855 až 915 kg
Karoserie: celokovová; samonosná; uzavřená - pětimístný sedan

Poznámka: v průběhu výroby několikrát modernizován, vyrobeno 1 070 693 vozů Škoda 120 (všechna provedení), z toho 50 041 vozů Škoda 125 L

Škoda auto - kontakty

21. července 2008 v 19:22 | Mr. L&K |  O firmě Škoda
Mladá Boleslav
hlavní závod:
ŠKODA AUTO a.s.
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Česká republika
ústředna: +420 326 811 111
Fax: +420 326 721 328
Kvasiny
pobočný závod:
ŠKODA AUTO a.s.
Kvasiny č.p. 145
517 02 Kvasiny
Česká republika
ústředna: +420 494 553 111
Vrchlabí
pobočný závod:
ŠKODA AUTO a.s.
Dělnická 531
543 18 Vrchlabí
Česká republika
ústředna: +420 499 465 111
Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
Česká republika
E-mail: museum@skoda-auto.cz
Tel.: +420 326 831 134
Fax: +420 326 832 028
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
e-mail: vysoka.skola@skoda-auto.cz
E-mail a Infolinka Jestliže máte jakýkoli dotaz nebo připomínku, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@skoda-info.cz (své dotazy posílejte v českém nebo anglickém jazyce). Můžete také telefonovat na Infolinku Škoda Auto 800 600 000.

Škoda Design

21. července 2008 v 19:05 | Mr. L&K |  O firmě Škoda
Postavené ze skla, betonu a oceli je Konstrukční centrum Škoda Auto moderní, netradičně koncipovanou budovou. V duchu nové architektonické filozofie vyjadřuje přirozenou kompaktnost a kompatibilitu se všemi atributy typickými pro značku Škoda.

Skleněné přepážky dovolují vytvářet různorodá vnitřní uspořádání, což konstruktérům a inženýrům umožňuje soustředit se na práci při zachování vizuální komunikace s kolegy. V roce 1999 získalo Konstrukční centrum ocenění "Stavba roku".
Klikni: Celý článek !!!

Škoda Praktik - info

18. července 2008 v 11:43 | Mr. L&K |  Info o vozech Škoda
Zastane takřka cokoliv. Jako Vy.
Úspěšný podnikatel své práci dává vše! Je výkonný, flexibilní, zkrátka všestranný - a totéž očekává od svých spolupracovníků i od svého vozu. Pomocník, který je připraven Vás plně podpořit při naplňování Vašich podnikatelských cílů, se jmenuje Škoda Praktik. Interiér:
Prostor, variabilita, praktičnost. To a mnoho dalších atributů naleznete za volantem nového Praktiku.

Přístrojová deska je vyrobena z materiálu, který je na dotek velmi příjemný povrch. Standardně je dodávána v barevném provedení Onyx. Potahy sedadel vynikají vysokou odolností a snadno se udržují v čistotě.

Vůz je vybaven čtyřramenným volantem, který lze výškově i podélně nastavit, samozřejmostí je posilovač řízení.

V základní výbavě jsou pro pohodu řidiče
a spolujezdce připraveny držáky na láhve
s nápoji
v předních dveřích a ve středové konzole a odkládací prostory v palubní desce,
ve dveřích a pod sedadly.
"+"
Do nákladového prostoru je pohodlný přístup
ze tří stran díky širokým a vysokým bočním dveřím a rozměrným výklopným pátým dveřím.

Bezpečné uchycení nákladu v nákladovém prostoru umožňuje šest ok na bocích třídílné podlahy. Délka ložné plochy je 1605 mm, šířka 1434 mm (mezi podběhy 1016 mm), výška nákladového prostoru je 990 mm.
Pro náklad je tak k dispozici objem 1900 l
a na tak malý vůz vysoká užitečná hmotnost: Praktik uveze až 550 kg a při použití
15" kol až 640kg
.

Pokud nepotřebujete běžnou výšku nákladového prostoru, můžete si nechat namontovat vyrovnávací podlahu. Nakládat pak můžete
i EURO palety pomocí vysokozdvižného vozíku.

Nová Škoda Fabia Combi - info

14. července 2008 v 11:58 | Mr. L&K |  Info o vozech Škoda
Místo pro vše, co přijde. Nová Škoda Fabia Combi Vás na prvý pohled upoutá svými dynamickými liniemi a citlivě zakomponovanými detaily, které dotvářejí elegantní design nové generace jednoho z nejoblíbenějších modelů Škoda.

Nový model nyní nabízí cestujícím ještě větší pohodlí a komfort a také více prostoru
pro zavazadla než předchůdce. Zavazadlový prostor narostl o 54 litrů na 480 litrů.
Při sklopených zadních sedadlech má posádka k dispozici zavazadelník o celkovém objemu 1 460 litrů, tedy o celých 235 l více, než nabízela Fabia Combi první generace. Exteriér:
Ve srovnání se stávajícím modelem vnější rozměry nového kombi narostly. Nová Fabia Combi je o 7 mm delší a 46 mm vyšší (délka 4 239 mm, šířka 1 642 mm, výška 1 498 mm).

Stejně jako pro modely Roomster a Fabia hatchback je i pro Fabii Combi charakteristický klínovitý vzhled s typickou dozadu se zužující linií oken. To vytváří velmi dynamické rysy karoserie.

Výrazné světlomety, maska chladiče, ale
i kapota se zřetelnými konturami a středem šípovitě se svažujícím k logu Škoda, která dokonale splývá s propracovanými blatníky, propůjčují Fabii Combi při pohledu zepředu navýsost přátelský, zároveň však svěží, dynamický vzhled.
Interiér:
Také interiér nové Fabie Combi se radikálně proměnil. Přístrojová deska důsledně respektuje zásady moderní ergonomie. Je dokonale přehledná, všechny ovládací prvky včetně kontrolních přístrojů jsou pohodlně dosažitelné a umístěné
v zorném úhlu řidiče.

Velkou předností je i značný počet nejrůznějších odkládacích schránek
a boxů, a to jak u řidiče a spolujezdce, tak
i v prostoru pro cestující na zadních sedadlech.

Velikost prostoru pro cestující dělá z nové Fabie Combi nejlepší automobil ve své třídě a zejména rozměry zadní části vozu jsou přímo velkorysé. Za atraktivní vzhled vděčí interiér ve dvoubarevném provedení také skvělému výběru kvalitních materiálů a perfektnímu zpracování.
"+"
Výrazný stylistický prvek zadní části vozu tvoří kombinované svítilny s obrysovými světly ve tvaru písmene "C", které zasahují (stejně jako u verze hatchback) až do boků karoserie.

Nová Škoda Superb - info

13. července 2008 v 11:43 | Mr. L&K |  Info o vozech Škoda
EXTERIÉR:

Nová Škoda Superb kombinuje díky patentované konstrukci dvoudílných pátých dveří TwinDoor praktické výhody karoserie liftback s elegancí karoserie sedan. Zcela individuální přístup k designu činí z nového Superbu fascinující vůz.
INTERIÉR:
Prostornost interiéru a použité materiály zvyšují už tak mimořádný komfort cestování.
Superb přichází s několika absolutními novinkami. Poprvé se ve vozech značky Škoda objevuje kolenní airbag řidiče a boční airbagy vzadu (Superb tak může mít až 9 airbagů), parkovací asistent a Bi-Xenonové světlomety s funkcí AFS. Pro motorizaci 1,8 TSI/118kW je připravena automatická 7° převodovka DSG, kterou lze ovládat i pomocí tříramenného multifunkčního volantu.
"+"
Bi-Xenonové světlomety s funkcí AFS
Světlomety nového Superbu, které svými netradičními tvary přecházejí až do boků blatníků, dodávají přední části vozu dynamický výraz. Tvoří její výraznou dominantu i nepřehlédnutelnou součást elegantního designu celého vozu.

Bi-Xenonové světlomety vynikají svítivostí
a ve spojení s novým adaptivním systémem
AFS (Adaptive Frontlight System) i svojí multifunkčností. Automaticky přizpůsobují osvětlení různým jízdním situacím, natáčejí
se do zatáček, v závislosti na rychlosti
a aktuálních podmínkách jízdy mění osvětlovanou plochu a nabízejí různé režimy osvětlení, například pro město, dálnici či jízdu v dešti.

Funkci "Turistické světlo" využijí řidiči v zemi
s opačným systémem provozu, než pro který byl vůz vyroben. Vůz určený pro pravostranný provoz tak v zemi s levostranným provozem neoslňuje protijedoucí řidiče.
Systém otevírání pátých dveří TwinDoor
TwinDoor, unikátní systém otevírání zadních pátých dveří, představuje originální technické řešení, které Vás nadchne. V případě, že do zavazadlového prostoru odkládáte drobnější předměty, stačí otevřít samotné víko kufru jako
u klasické karoserie typu sedan.

Ale ani potřeba převézt rozměrnější náklad nepředstavuje pro nový Superb žádný problém. Díky systému TwinDoor totiž můžete otevřít zadní víko včetně zadního okna (stejně jako u vozů
s karoserií typu liftback). Získáte tak pohodlný přístup do zavazadlového prostoru, jehož objem lze sklopením opěradel zadních sedadel zvětšit
z 565 až na impozantních 1670 litrů.

A ještě jedna lahůdka. Už žádné zavírání zavazadlového prostoru silou. Víko stačí jen lehce zavřít - jeho úplné dovření, resp. uzamknutí provedou elektromotorky automaticky. Je to neuvěřitelné, ale to všechno nový Superb umí!

Škoda Tudor - Mladoboleslavské překvapení

12. července 2008 v 15:50 | Mr. L&K |  Zpravodajství
Škoda Auto porušila tradici a poprvé ve své historii vystavila automobil, který je údajně pouhou studií bez naděje na sériovou výrobu. Nejsme si ale vůbec jistí, zda je to dobře, nebo špatně...

Nový Superb si užívá premiéru na Tour De France

12. července 2008 v 15:42 | Mr. L&K |  Zpravodajství
Popáté v řadě bude Škoda Auto figurovat na legendární Tour de France v roli hlavního partnera.
Letošní ročník bude navíc pro automobilku ve znamení prezentace nového modelu Superb. Vozy Superb budou mít k dispozici ředitel závodu Christian Prudhomme, organizátoři Tour a VIP hosté; zároveň budou dominantní součástí reklamní kolony, známé zejména fanouškům u trati a divákům u televizních obrazovek. Celkem bude v rámci Tour k vidění na 250 vozů Škoda všech modelových řad.

"Naše angažmá v cyklistice v čele s partnerstvím s Tour de France je výrazem naší dlouhodobé koncepce spojovat se s těmi nejlepšími a společně tím posilovat povědomí a viditelnost značky na straně jedné a demonstrovat špičkovou kvalitu našich produktů na straně druhé. Cyklistika je celosvětovým fenoménem, součástí sportovního vyžití milionů lidí na celém světě všech věkových kategorií a profesí a my chceme být tam, kde jsou naši stávající i potenciální zákazníci a současně svou částí přispívat k podpoře tohoto krásného sportu", uvedl Martin Lauer, vedoucí podnikové komunikace Škoda Auto.

Na letošní Tour de France se Škoda Auto představí rovněž jako partner sedmi profesionálních týmů - týmu CSC, Euskaltel - Euskadi, Gerolsteiner, Rabobank, Silence - Lotto, týmu Milram a Credit Agricole a týmu technické podpory Mavic.

Po dobu partnerství s Tour de France pojí Škoda Auto své jméno také s bílým trikotem pro nejlepšího jezdce do 25 let. Smlouvu s pořádající společností A.S.O. (Amaury Sport Organisation) uzavřela Škoda Auto do roku 2011.

LAURIN & KLEMENT 120 (7/25 HP)

12. července 2008 v 10:11 | Mr. L&K |  Z historie Škody
Auto Škoda, Mladá Boleslav. Model LAURIN & KLEMENT 120 (7/25 HP). Interiér karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely, 6 sedadlový phaeton, 6 sedadlový Weyman 6 sedadlová limousine, roadster, valník, pohřební vůz, sanitní vůz.
Vyráběn od roku: 1925
Vyráběn do roku: 1928
Vyrobeno kusů: 494

Motor: čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec SV, umístěný podél za přední nápravou. Objem: 1943 ccm. Výkon: 22,1 kW (30 k). Převodovka: převodovka v bloku s motorem, pohon zadní nápravy spojovacím hřídelem. Karoserie: rám žebřinový, nýtovaný z ocelových U-profilů. Rozměry: 4400 x 1620 x 1400 mm (phaeton). Váha: podvozek 700 - 960 kg, phaeton 1380 kg. Rychlost: 85 km/h.

Dvojitá limousina L&K 120
Limousine L&K 120
Pohřební vůz L&K - Škoda 120
Valník na podvozku typu 120

LAURIN & KLEMENT 115 (7/20 HP)

12. července 2008 v 10:10 | Mr. L&K |  Z historie Škody
Auto Škoda, Mladá Boleslav. Model LAURIN & KLEMENT 115 (7/20 HP). Charakteristika: užitkový automobil s pohonem zadních kol. Motor čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec SV, umístěný podél za přední nápravou.
Vyráběn od roku: 1925
Vyráběn do roku: 1927
Vyrobeno kusů: 201

Objem: 1791 ccm (1. série); 1944 ccm (2. série). Výkon: 18,4 kW (25 k) (1. série); 22,1 kW (30 k) (2. série). Převodovka: převodovka v bloku s motorem, pohon zadní nápravy spojovacím hřídelem. Karoserie: rám žebřinový, nýtovaný z ocelových U profilů. Rozměry: 4800 x 1800 x 2200 mm (valník). Váha: valník 1700 kg, užitečná 1000 - 1200 kg (1. série), 1500 (2. série)
Rychlost: 40 km/h. Interiér: karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely;valník; skříňový dodávkový vůz; sanitní vůz; Bus autobus pro 16 cestujících; speciální užitkové nástavby. Poznámka: typy 1. série vyráběny v letech 1925-1926, vzniklo 100 vozů, typy 2. série vyráběny v letech 1926-1927, vzniklo 101 vozů.

Skříňový dodávkový vůz L&K 115

Sanitní vůz typu 115

Hotelový autobus L&K - Škoda 115 z roku 1927

Hotelový autobus L&K - Škoda 115 z roku 1927

LAURIN & KLEMENT

12. července 2008 v 10:09 | Mr. L&K |  Z historie Škody
Auto Škoda, Mladá Boleslav. Model LAURIN & KLEMENT 105, 7/20 HP. Charakteristika osobní automobil s pohonem zadních kol. Kombinovaná karoserie phaeton s valníkovým nástavcem limousina, coupé, dvousedadlový roadster.
Vyráběn od roku: 1923
Vyráběn do roku: 1925
Vyrobeno kusů: 277

Motor: čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec SV s L-hlavou, umístěný podél za přední nápravou. Objem: 1791 ccm. Výkon: jmenovitý 14,7 kW (20 k) maximální 18,4 kW (25 k). Převodovka: převodovka v bloku s motorem, pohon zadní nápravy spojovacím hřídelem. Karoserie: rám žebřinový, nýtovaný z ocelových U-profilů. Rozměry: 4200 x 1600 x 1300 mm (phaeton). Rychlost: 80 km/h. Interiér: karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely; phaeton; kombinovaná karoserie - phaeton se zimním nástavcem.
L&K typ 105
Pohřební vůz 105


L&K typ 105

Ekologičtější Fabia Greenline zná českou cenu

11. července 2008 v 19:17 | Mr. L&K |  Zpravodajství
Fabia Greenline - hybrid to sice není, ale má nižší spotřebu a emise CO2. Fabia s označením Greenline je dostupná výhradně s motorem 1,4 TDI. Cena ekologické Fabie hatchback činí 402 900 korun, Combi je o dvacet tisíc korun dražší. Oproti běžné verzi tedy Škodovka logicky nechce, aby zákazníci připláceli.
Naftová jedna-čtyřka nabízí 80 koní výkonu (59 kW) a má delší převody. Vozidlo kvůli tomu sice hůře akceleruje, nicméně spotřeba paliva je nižší. Motor má standardně filtr pevných částic.
Spotřebu dále snižuje o 10 kilogramů nižší pohotovostní hmotnost a pneumatikám s nižším valivým odporem. Kombinovaná spotřeba činí 4,1 litrů nafty na sto kilometrů a emise CO2 109 gramů na kilometr.
U obdobného modelu s motorem 1,4 TDI (bez DPF) je kombinovaná spotřeba o malinko vyšší - 4,6 l nafty a emise CO2 v tomto případě činí 120 gramů na kilometr.
Základ lehce nad 400 tisíc, kombi o dvacet tisíc korun dražší
Škoda mohla na svém prvním "ekologickém" autě zapracovat více, tato nabídka nám přijde zajímavá pouze marketingově. Nicméně, snaha se cení notabene když ekologická nebo pseudo-ekologická auta obecně jsou nyní v západním světě docela v módě.
Fabia 1,4 TDI Greenline vychází z výbavy Ambiente a jak již bylo řečeno, prodejci Škody si za ni účtují od 402 900 korun.
Zdroj: www.seznam.cz

LAURIN & KLEMENT 110

11. července 2008 v 12:30 | Mr. L&K |  Z historie Škody
Škoda auto, Mladá Boleslav. Model LAURIN & KLEMENT 110 (7/20 HP) Charakteristika osobní automobil s pohonem zadních kol. Motor čtyřdobý, zážehový, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec SV, umístěný podél za přední nápravou.
Vyráběn od roku: 1925
Vyráběn do roku: 1929
Vyrobeno kusů: 2985

Objem: 1791 ccm (1. 2. série) 1943 ccm (3. 11. série). Výkon: 18,4 kW (25 k) (1. 2. série); 22,1 kW (30 k) (3.10. série). Převodovka: převodovka v bloku s motorem, pohon zadní nápravy spojovacím hřídelem. Karoserie: rám žebřinový, nýtovaný z ocelových U-profilů. Rozměry: 4200 x 1600 x 1300 mm (phaeton). Váha: podvozek 620 - 910 kg, phaeton 1280 kg. Rychlost: 80 km/h (1. 2. série) 85 km/h (3. 10. série). Interiér: karoserie smíšené konstrukce s dřevěnou kostrou a plechovými panely; 4 sedadlový phaeton; 6 sedadlový phaeton; roadster; 4 sedadlový Weyman; sedan; sedan AERO-Weyman; limousine; kombinovaná karoserie - phaeton s valníkovým nástavcem. Poznámka: typy 1. - 2. série vyráběny v letech 1925-1927, vzniklo 435 vozů, typy 3. - 10. série vyráběny v letech 1926-1929, vzniklo 2550 vozů.


Autodrožka L&K - Škoda 110 pro varšavského zákazníka
Modernizace karoserie phaetonu 110 z roku 1927

Motor s převodovkou typu 110

Přístrojová deska phaetonu 110

Škoda Fabia Combi vs. nová Škoda Fabia Combi

11. července 2008 v 12:16 | Mr. L&K
Škoda Fabia Combi
Nová Škoda Fabia Combi

Nová Škoda Superb sedan vs. nová Škoda Superb Combi

10. července 2008 v 20:10 | Mr. L&K
Nová Škoda Superb sedan
Nová Škoda Superb Combi